Kunskapsskolan

Närda har i samarbete med Kunskapsskolan tagit fram ett koncept för elevmåltiden där vi vill erbjuda varje elev bra och uppskattad mat. Kunskapsskolans elever får god mat som håller en hög kvalitet. Närdas måltidslösningar är i linje med de värden som Kunskapskolan står för. Tillsammans drivs vi av utveckling där vi når längre tillsammans samt att uppfylla höga förväntningar och ge kraft till varje individ hela dagen.